Sekretess och användarvillkor

Användarvillkor 

Gällande fr.o.m. 2021-08-01 
 

Tack för att du använder våra Tjänster. Våra ”Tjänster” omfattar vår webbplats, vår applikation och de lösningar som du ansluter dig till via vår webbplats eller app. Vänligen läs dessa användarvillkor (”Villkor”) noggrant. 

Det är viktig att du inte hoppar över användarvillkoren då dessa villkor definierar din relation med oss, vad vi förväntar oss av dig och vad du kan förvänta dig av oss. När vi nämner “Skippi”, “Vi”, “Vår”, “Våra” och “oss” syftar vi på Skippi AB, med registreringsnummer 559312-3762 och momsnummer SE559312376201. 

  1. Inledning 

Tack för att du använder Skippi-tjänsten. Skippi är en helt kostnadsfri tjänst för dig som konsument där handeln blir mer miljövänlig, smidigare och kö-fri. Genom att använda Skippi-tjänsten accepterar du våra användarvillkor. Läs noga igenom avtalet. Med dessa villkor känner du till dina rättigheter samt skyldigheter. Vänligen kontakta oss innan du använder tjänsten om det är något av villkoren du inte håller med eller inte förstår. Om du av någon anledning vill kontakta oss kan du skicka ett e-postmeddelande till info@skippi.se.  

  1. Användning av tjänsten 

Detta avsnitt förklarar dina skyldigheter när du använder Tjänsten samt vilka villkor som gäller vid din användning. För att få tillgång och komma in i Tjänsten behöver du som användare ha ett giltigt mobil BankID. Det är användarens ansvar att ange korrekta och fullständiga uppgifter vid registrering samt att upprätthålla korrekta uppgifter vid förändring. Endast användaren har åtkomst till inloggningsuppgifter och det är användarens ansvar att inte dela inloggningsuppgifter med andra. 

Använd inte tjänsten för nedanstående ändamål. Du får inte: 

 
a. Använda Tjänsten för något olagligt syfte eller för att stödja olagliga aktiviteter. 
 
b. Använda Tjänsten för Bedrägeri. 
 
c. Utnyttja Tjänsten för affärsändamål utan tillstånd från Skippi. 
 
d. Skada eller hota Skippi, våra användare eller våra Partner. 
 
e. Överbelasta, försämra eller skada Tjänsten. 
 
f. Använda Tjänsten i syftet att bygga eller starta en konkurrensbaserad tjänst eller produkt. 
 
g. Justera, distribuera, dekompilera, sälja eller hyra ut någon del av programvaran inkluderat mjukvaran som finns inkorporerad i den, baklängeskonstruera eller försöka extrahera källkod från denna programvara. 
 
h. Återskapa eller kopiera innehållet i Skippi-tjänsten. 
 
i. Dölja, ta bort eller ändra vår varumärke, design och logotyp. 
 
j. Sprida oönskad reklam eller skräppost. 
 
k. Använda någon anordning, mjukvara eller rutin som kan hejda att Tjänsten fungerar korrekt. 

När har Skippi rätt att ta bort ditt Användarkonto 

Om Användaren inte följer användarvillkor och/eller använder tjänsten i strid mot gällande lag och föreskrift har Skippi rätt till att spärra eller ta bort Användarkonto. Om vi har en rimlig anledning att anta användaren utnyttjar tjänsten för olagliga aktiviteter har Skippi rätt till att lämna ut användarens identitet till brottskämpande myndigheter. 

Ändringar som sker i Tjänsten 

Användarvillkoren kan ändras på grund av juridiska skäl eller så att det speglar ändringar i Tjänsten. Skippi arbetar ständigt med att förbättra Tjänsten. Vi strävar mot att förbättra prestanda och göra säkerhetsförbättringar eller göra justeringar för att förhindra olagliga aktiviteter. Det kan behövas att hela Tjänsten eller delar av den avslutas för justering. Vid vissa fall är det användarens rättighet att det förvarnas om det sker en viktig ändring som kan ha negativ inverkan på användning av Tjänsten. Det som inte kommer förvarnas kan vara ändringar som exempelvis åtgärder för att förhindra oberättigad användning eller för att följa gällande lagstiftning. 

Användning av personuppgifter 

Under Sekretesspolicy kan du läsa om rättigheterna du ger oss och all information vi samlar in från dig samt hur vi behandlar personliga uppgifter, oavsett om det är via registrering eller på ett annat sätt. 

När du köper via Skippi-tjänsten 

Genom att lägga in dina kortinformation i applikationen har du möjlighet att utföra dina köp. Vi samarbetar med tredjeparts betalningsleverantörer och därmed kommer endast få tillgång till begränsad information för att kunna utföra en betalning. Vi är inte ansvariga om din betalning inte går genom och nekas. Detta är mellan dig och kortutfärdare och villkoren som finns där emellen. Vi behandlar dina betalkortinformation säkert enlig med vår sekretesspolicy. 

Om det uppstår konflikter eller om du upplever problem med Tjänsten 

Du som konsument behåller alla dina juridiska konsumenträttigheter enligt lag. Med våra villkor har vi inte avsikt att varken stoppa eller begränsa dig till dina konsumenträttigheter som gäller enligt gällande lag. 

Immateriella rättigheter 

All Material under Skippi.se och Skippi-tjänsten får inte användas utan Skippi AB’s skriftliga tillåtelse. Din användning av Tjänsten ger inte dig rättigheten till någon licens att använda dig av de immateriella rättigheterna utan Skippi:s skriftliga tillåtelse. 

Begränsat ansvar 

Vi kan inte garantera dig att Skippi-tjänsten är helt felfri eller att Tjänsten alltid kommer vara oavbruten och tillgänglig, eller att den kommer vara fri från virus. Vi frånsäger oss alla garantier i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag. Vi strävar alltid mot förbättringar i Tjänsten så att du kan få en bättre upplevelse. Vi är under inga omständigheter ansvariga för direkta, indirekta eller följdskador i den utsträckning tillämplig lag tillåter. 

Tredje parts webbplatser 

Via Skippi-tjänsten har du möjlighet besöka andra hemsidor. Dessa webbplatser varken ägs eller kontrolleras av Skippi AB. Du besöker dessa webbplatser på egen risk. Vi kontrollerar inte dessa hemsidor och är inte ansvariga för tredje parts innehåll. Du är medveten om att våra användarvillkor och policy gäller inte då du besöker tredje parts webbplatser. Vi rekommenderar att du läser igenom tredje parts villkor och sekretesspolicy. 

Återkoppling från dig 

Vi tar gärna emot förslag och tips från dig på hur vi kan förbättra vår tjänst så att du får en ännu bättre upplevelse. Vi tar emot dina åsikter på hur användarvillkoren kan tydliggöras. Vi kan välja att ta åtgärder enligt din feedback utan några förpliktelser gentemot dig. Feedback skickas till: info@skippi.se 

Övrigt 

Om någon av villkoren är ogiltig eller inte genomförbar ska dem resterande villkoren i avtalet fortfarande gälla. Detta gäller hela avtalet i alla aspekter av din användning av denna Tjänsten. 

Sekretesspolicy 

Gällande fr.o.m. 2021-08-01 

Detta avsnitt är avsett för att informera dig vilka personuppgifter vi samlar in från dig och hur dessa behandlas. Skippi strävar alltid mot att på alla sätt skydda din integritet. Det är möjligt att vi uppdaterar sekretesspolicy. Denna information kommer då att bli förmedlad till dig. Läs noga igenom sekretesspolicy där du får veta varför din information samlas. Vid bedrägerier och stöld kommer vi dela din personuppgifter med myndigheter. 

Information vi samlar från dig och hur vi använder dem? 

Skippi samlar in den information som du direkt ger oss, som vi får när du använder vår Tjänst och som vi får via Tredje part. Denna information kan vara betal- eller kreditkortsuppgifter, exempelvis kortinnehavarens namn, kortnummer, sista giltighetsdag osv, eller andra betalningsformer. Denna information hanteras av oss samt vår(a) kortleverantör(er) i enlighet med tillämpliga lagar och standarder (PCI DSS). Detta behövs för att utföra ett köp och för att vi ska koppla det köpet till dig som konsument samt skapa ett kvitto på ditt köp. Köpet kopplas även till dig genom uppgifter du ger oss när du skapar ett konto, exempelvis: 

  • E-postadress 

Din kontoinformation används för att vi ska kunna hantera ditt konto. Vi samlar även in information vid olika fall: 

a. Vid undersökningar gällande Skippi-Tjänsten. Information som du ger oss vid undersökningar, exempelvis sätta betyg och lämna omdöme av vår Tjänst. 
 
b. Information om varor du köper via vår Tjänst. Det används för att dela det med endast butiken där köpet utfördes. 
 
c. Du väljer att komma i kontakt med oss vid frågor och kommentarer. Vi samlar in den information som du frivilligt lämnar till oss. 
 
d. Skippi-tjänsten behöver ha tillgång till GPS och mobilkameran vid skanning för att Tjänsten skall fungera korrekt. Inga GPS-koordinater sparas hos oss. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Vi använder tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi säkrar filer och ser till att dem används på ett korrekt sätt. Vi kräver att Tredje parts leverantörer (tjänsteleverantörer) där din information är sparad att endast använda dina uppgifter för de syftet som vi angivit. Dina personuppgifter finns sparade så länge det behövs hos oss endast i syfte att du kan använda Tjänsten utan några hinder. Vi kan behöva spara dina personuppgifter och information längre period på grund av bestämmelser, lagar och tvister. 

Vi följer Bokföringslagen (7 kap. 6§). Dina kvitton arkiveras fram till och med det sjunde året efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Dem finns tillgängliga i Sverige. Lag (2010:1514). 

När dina personuppgifter och information inte längre behövs hos oss, tar vi rimliga åtgärder att på ett säkert sätt permanent förstöra uppgifterna så att vi inte längre har tillgång till dem. 

Anslutning till Skippi-tjänsten 

För att kunna ansluta dig till Skippi-tjänsten behöver du ha ett giltigt mobil BankID.  Vi samlar endast in uppgifter som är nödvändiga för att tjänsten ska fungera på ett korrekt sätt. 

Varför samlar vi in uppgifterna? 

a. För att förmedla dig vid ändringar i vår Tjänst.  

b. För att ge dig en bättre upplevelse av Tjänsten där vi ibland vill få in din feedback via enkäter och undersökningar. 
 
c. För analys och statistiska ändamål i syftet att förbättra Skippi-tjänsten. 
 
d. För att uppfylla en rättslig förpliktelse, exempelvis arkivlagen och bokföringslagen eller ett myndighetsbeslut. 

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter? 

Tredje parter kan också få tillgång till dina uppgifter om vi har skälig anledning att tro att detta är nödvändigt. Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, exempelvis hantering av kortbetalningar. 

Vilka rättigheter har du om dina personuppgifter? 

Du kan behöva uppdatera dina personuppgifter som du lämnat till oss. Det är din rättighet att ha tillgång till din information för att kunna rätta dina personuppgifter. Du har dessutom rätt till att: 
 
a. Bli förmedlad från oss om dina uppgifter används till något annat än angivet i denna policy och i vilket syfte det kommer användas. 
 
b. Om vi har felaktiga personuppgifter om dig, har du rätt till att kräva från oss att rätta dessa uppgifter, det vill säga rätt till rättelse. 
 
c. Kräva att vi radera dina personuppgifter om dina uppgifter har behandlat på olagligt sätt. 

Ändringar gällande Sekretesspolicy 

Vi förbättrar sekretesspolicy för att följa regler och lagar samt för att förmedla dig om dina skyldigheter som rättigheter. Om det sker väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy som påverkar sättet vi använder dina personuppgifter, kommer du bli förmedlad via e-post. Det är även viktigt att du kontinuerligt kontrollerar den senaste versionen av denna sekretesspolicy. 

Kontakt 

Om du har synpunkter gällande denna sekretesspolicy kan det skickas till info@skippi.se 
 
Vi följer lag (2018:218) den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 som stärker skyddet och rättigheterna för den som får sina personuppgifter behandlade. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.